Stichting De Waarden:

Bert Maijenburg
Hendrik de Beaufort
Gijs Metz

Stichting Lek en IJssel

Kees de Jong
Johan Luyendijk
Otto Bos