Dienstenwijzer

Klachtenprocedure

Mocht u als lid van de Onderlingen, ondanks onze inspanningen, niet tevreden zijn over onze dienstverlening cq. vragen daaromtrent hebben verzoeken wij u de hierna genoemde procedure te volgen;

1. Neem contact op met de desbetreffende vestiging en leg uw klacht cq. vraag uit. Wellicht dat extra uitleg wel duidelijkheid verschaft en er geen conflict meer aanwezig is. Indien probleem cq. vraag blijft gaat u naar       stap 2.

2. Stel uw klacht (zo specifiek mogelijk) op schrift (eventueel met aanvullende stukken) en zendt deze naar de directie. Graag met vermelding van uw telefoonnummer. Binnen uiterlijk 4 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst en binnen 14 werkdagen zult u van ons een inhoudelijke reactie hebben gekregen.

3. Indien u het niet eens bent met onze verklaring, , dan kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Wij zijn daarbij aangesloten onder nummer 200.000435 en hebben ons verplicht ons neer te leggen bij de uitspraak die het Instituut doet.

Het adres van het KiFiD is:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
telefoon 0900 355 2248 of www.kifid.nl