Algemene Ledenvergadering 17 mei 19.30 uur

Bij de Onderlingen bepalen we samen de koers. Op dinsdag 17 mei aanstaande is het daarom weer tijd voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV).

Wij zijn heel blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Wij gaan dat doen in Benschop in Dorpshuis XXL. De ontvangst is vanaf 19:30 uur. De Algemene Ledenvergadering zelf start om 20:00 uur.Omdat de Onderlingen dit jaar 125 jaar bestaat, ontvangt iedere bezoeker van deze ALV een leuk (én handig) aandenken.

Gastspreker: Helga van Leur

Als afsluiter van de avond neemt Helga van Leur ons mee in de ontwikkelingen van ons klimaat. En wat deze ontwikkelingen voor impact hebben op een verzekeraar. Helga is geboren in Schoonhoven, voormalig RTL-weervrouw en groot ambassadeur en begenadigd spreker over onderwerpen als weer, klimaat en duurzaamheid.

Agenda

De (voorlopige) agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
Notulen commissie
3. Notulen vorige vergadering
4. Toelichting jaarcijfers 2021
5. Vooruitblik 2022
6. Ledenraad
Cijfers
Aftredende leden
Bindende voordracht leden
7. Rondvraag
8. Afsluiting
9. Gastspreker Helga van Leur

Aanmelden?

Met het oog op de planning is het voor ons als organisatie prettig om te
weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Wil je erbij zijn? Dan verzoeken wij je vóór 3 mei 2022 aan te melden. We kijken uit naar jouw aanwezigheid! 
Cookie instellingen