Informatie keuringen

Zoals u waarschijnlijk weet zijn er diverse inspecties die u via De Onderlingen kan en/of moet laten uitvoeren. Hiervoor heeft De Onderlingen afspraken met vaste partijen.

Door Wassenaar inspecties wordt de indruk gewekt, namens De Onderlingen (en verschillende andere verzekeraars), keuringen uit te voeren. Dit is NIET het geval, wij doen geen zaken met deze partij.

Inspecties vanuit De Onderlingen zullen altijd aangekondigd worden door één van de medewerkers van De Onderlingen.

Mocht u twijfels hebben over een (gemaakte) afspraak? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.