Alle polisvoorwaarden op een rij

Bent u op zoek naar de polisvoorwaarden van een van onze verzekeringen? Alle voorwaarden vindt u hier overzichtelijk bij elkaar. Als u een verzekering bij ons heeft, ziet u op uw polisblad welke polisvoorwaarden voor u gelden.

Algemeen

Algemene Voorwaarden

Particulier

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Bromfietsverzekering gekentekend
Voorwaarden Bromfietsverzekering ongekentekend

Voorwaarden Motorrijtuigen MVD-0116
Voorwaarden Motorrijtuigen MOR-0116

Voorwaarden Caravanverzekering

Voorwaarden Oldtimerverzekering

Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid
Voorwaarden Inboedelverzekering Royaal

Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Voorwaarden Woonbootverzekering

Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid
Voorwaarden Woonhuisverzekering Royaal

Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Voorwaarden Fietsverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor het gezin

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor op- en inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor op- en inzittenden

Voorwaarden Rechtsbijstand Verzekering Motorrijtuig

Voorwaarden Verhaalsrechtshulpverzekering Motorrijtuig

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering

Zakelijk

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Jager

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor het MKB

Voorwaarden Gebouwenverzekering MKB
Voorwaarden Gebouwenverzekering MKB zonder glasdekking

Voorwaarden Inventaris- en goederen- verzekering MKB

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering MKB
Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering ZZP

Agrarisch

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Agrarisch Bedrijf
Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Agrarisch bedrijf

Voorwaarden Tractor- en landbouwwerktuigverzekering

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Agrarisch bedrijf

Voorwaarden Gebouwenverzekering Agrarisch bedrijf

Voorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering Agrarisch bedrijf

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Agrarisch bedrijf

Overig

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Verenigingen

NHT

Clausuleblad terrorismedekking (NHT)

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie

Kwaliteitswaarborgen

Kwaliteitswaarborgen

Dienstenwijzer

dienstenwijzer

Klachtenprocedure

klachtenprocedure

Statuten Onderlingen

Statuten Onderlingen

Jaarrekening

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen ALV 2018
Notulen ALV 2017

Oude voorwaarden

Hier vindt u de polisvoorwaarden van de twee in 2014 gefuseerde Onderlingen.
Deze voorwaarden zijn niet meer van kracht sinds 1 juli 2015 en zijn per deze datum vervangen door de polisvoorwaarden van OVM Onderlinge Verzekeringen.